Xavier Casares Mouriño, presidente do Liceo de Ourense, e José Eduardo López Pereirao, presidente da Fundación Otero Pedrayo, asinaron hoxe un Convenio de Colaboración entre ambas institucións, coa finalidade de conseguir os obxectivos de buscar a conxunción de ideas e actuacións a prol do desenvolvemento cultural, intelectual e económico dos cidadáns da provincia de Ourense. O Liceo de Ourense e a Fundación Otero Pedrayo comprométense, coa sinatura deste acordo, a colaborar naqueles actos culturais que consideren oportunos para beneficio das dúas institucións e os seus asociados.

Por liceo

El Liceo de Ourense es una Sociedad Cultural fundada el 3 de marzo de 1850.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *