HIMNO DO LICEO DE OURENSE

HIMNO DO LICEO DE OURENSE

Secular deber emprendedor
de cultura, lecer e innovación.
Patrimonio patente
de saberes rompentes,
no horizonte do Liceo de Ourense

E no patio de columnas
xoga a baralla co alfabeto;
as lembranzas doutros tempos
van compoñendo este libreto

E no patio de columnas
xoga a baralla co alfabeto;
as lembranzas doutros tempos
van compoñendo este libreto
Catedral de tertulia e tradición,
da vangarda das artes, provedor.

Liceísta valente,
impulsor da semente,
no horizonte do Liceo de Ourense

E no patio de columnas
xoga a baralla co alfabeto;
as lembranzas doutros tempos
van compoñendo este libreto

A coral entoa un himno,
érguense as voces omnipotentes:
Viva a Burga, viva a Ponte,
viva o Liceo, alma de Ourense

O LICEO DE OURENSE