Saludo

O “Liceo de Ourense” é unha entidade cultural e de ocio, con 170 anos de antiguedade, que ten a súa sede nun edificio da súa propiedade, que data do século XVI. Declarado Bén de Interés Cultural (BIC), é o edificio civil máis antigo e mellor conservado da cidade.

Nel acollense distintas asociacións que non teñen un lugar axeitado para desenrolar as súas actividades (Coral, Filatelia, Xadrez, etc.) No Liceo celebranse unha media anual de 400 actos culturais ou conmemorativos da sociedade provincial, sen ningún tipo de coste para os organizadores. Anualmente pasan polas instalacións do Liceo de Ourense máis de 50.000 persoas.

A Xunta Directiva quere utilizar as novas canles de comunicación como as redes sociais ou esta páxina do Liceo para divulgar e dar a coñecer tanto as actividades como a labor que desenrolamos.  Así que lle damos a benvida esta páxina web e os convidamos a participar en todos os actos que no Liceo se celebran, así como a incorporarse como Socios deste Entidade.

Xabier Casares Mouriño

Presidente do Liceo de Ourense.