FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O LICEO DE OURENSE E A FUNDACIÓN CARLOS VELO.

Xavier Casares Mouriño, presidente do Liceo de Ourense, e Carmen Leyte Coello, presidenta da Fundación Carlos Velo, asinaron un Convenio de Colaboración , no que manifestan a vontade de establecer un vínculo entre ámbalas dúas institucións, coa finalidade de conseguir os obxectivos de buscar a conxunción de ideas e actuacións a prol do desenvolvemento cultural, intelectual e económico dos cidadáns da provincia de Ourense.

O Liceo de Ourense e a Fundación Carlos Velo comprométense, coa sinatura deste acordo, a colaborar naqueles actos culturais que consideren oportunos para beneficio das dúas institucións e os seus asociados e o desenvolvemento cultural, social e económico dos cidadáns ourensáns.

Deja una respuesta

Tu email nunca se publicará.