Moi interesante Conferencia que impartiu Fernando Román Alonso, co titulo ‘‘Arturo Noguerol e a Xeración Nós’’,  no serán de hoxe no Salón Noble do Liceo, o amigo e Socio do Liceo Fernándo Román fixo un percorrido pola vida e a obra de Arturo Noguerol o que ten moi estudiado, e revindica como un persoeiros máis importantes da literatura e da cultural ourensá.

A presentación correu a cargo do Presidente do Liceo Xabier Casares.

Queremos agradecerlle moi sinceiramente esta completa disertación o amigo Fernando Román. Tamén o noso agradecemento pola selección de fotos coa que agasallou a todos os asistentes e que tamén reproducimos eiquí.

Por liceo

El Liceo de Ourense es una Sociedad Cultural fundada el 3 de marzo de 1850.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *