Nesta tarde celebrouse no Salón Noble da nosa Entidade e de maneira perceptiva e estatutaria a Asamblea Ordinaria de Socios, na que se tratou o orden do día, a) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 23 de febrero de 2023; b) Informe del Presidente; c) Aprobación de la Memoria y Cuentas Generales de 2023, y del Presupuesto para 2024.
d) Ruegos y preguntas de los señores socios.

O Presidente da  Sociedade fixo un balance do ano 2023, no que expuxo que era un obxetivo manter o nivel e o número dos actos culturales. Manifestando que o Liceo de Ourense é a sociedade que máis actos leva adiante ano a ano de toda Galicia. Así o pasado ano chegáronse a celebrar un total de 431 actividades, destacando as 55 actividades literarias, os 61 concertos de música. Seguiendeo neste apartado de actividades, facer especial mención ao «Ciclo Lembrando a…» no que o pasado ano quixemos render a nosa «sinxela homenaxe» ao Dr. Cabaleiro Goás, ao Dr. Peñan Rey, e ao Pintor Conde Corbal.

Obxetivo fundamental  é incrementar o número de socios, tarea sempre difícil, pero imprescindible para o sosteñemento desta sociedade. A situación actual non nos permite ser optimistas xa que o numero de asociados e de 475, cifra que non cubre os gastos desta Sociedade, polo que foi necesario explorar novas vias de ingresos, como é conquerir as achegas de distintos organismos, alugueres de locáis, e os ingresos derivados das actividade socias a través da cesión das salas do Liceo e do concesionario da cafetería. É por tanto importante facer un esforzo para conquerir máis asociados para o que temos diseñando un novo plan de captación de socios. É imprescinble neste apartado a colaboración de todos ustedes, si cada un dos socios actuáis achegase un novo socio contaríamos case con un millar de asociados máis, cifra que nos permitiría afrontar o futuro da Sociedade.

O Liceo sempre foi unha Sociedade implicada na colaboración con outras entidades que carecen de lugares propios para desenvolver algunhas das súas actividades, así son numerosas as Entidades Non Gobernamentais que solicitan a nosa colaboración. Desde hai anos mantemos unha estreita colaboración coa Sociedade Filatélica Miño, coa Sociedade «Vos Cogordos» e tamén co Foro Liceo, que conta coa participación de colexios profesionais e colectivos empresariais.

Mostrar a nosa satisfacción por ter unha Coral que nos enche de orgullo, que causan admiración, actuando de verdadeiros embaixadores do Liceo alí onde vaian. Grazas ao grupo do xogo de billar, que seguen sumando socios entre os afeccionados a esta disciplina. Felicitar unha vez máis ao grupo de Xadrez, que coa axuda da Academia Postal, está a estimular con este xogo aos máis pequenos, á vez que está a lograr importantes resultados nos torneos nos que participa.

Tamén os Socios participaron na Asamblea agradecendo o traballo da Xunta Directiva e a boa xestión, así como expondo algúnhas problemáticas do día a día na sede Social.

 

Por liceo

El Liceo de Ourense es una Sociedad Cultural fundada el 3 de marzo de 1850.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *