Xavier Casares Mouriño, presidente do Liceo de Ourense, e Carmen Leyte Coello, presidenta da Fundación Carlos Velo, asinaron un Convenio de Colaboración , no que manifestan a vontade de establecer un vínculo entre ámbalas dúas institucións, coa finalidade de conseguir os obxectivos de buscar a conxunción de ideas e actuacións a prol do desenvolvemento cultural, intelectual e económico dos cidadáns da provincia de Ourense.

O Liceo de Ourense e a Fundación Carlos Velo comprométense, coa sinatura deste acordo, a colaborar naqueles actos culturais que consideren oportunos para beneficio das dúas institucións e os seus asociados e o desenvolvemento cultural, social e económico dos cidadáns ourensáns.

Por liceo

El Liceo de Ourense es una Sociedad Cultural fundada el 3 de marzo de 1850.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *